Fotorelacja z konkursów patriotycznych organizowanych przez CKiP w Żyrakowie

18 października 2018 r.

Konkurs Plastyczny pt. "Patriotyzm Pieśnią Malowany" 

Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Religijnej

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Podumowanie i wręcznie nagród