Wyszukiwarka


kurier-btn
ckip_facebook_fan_page

90-lecie OSP w Woli Żyrakowskiej

W niedzielę 19 lipca 2015 roku druhny i druhowie z jednostki OSP w Woli Żyrakowskiej obchodzili podwójne święto. Powodem do świętowania było uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru oraz 90 rocznica założenia jednostki OSP Wola Żyrakowska. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie sprawowaną przez ks. Proboszcza Józefa Jasiurkowskiego - Powiatowego Kapelana Strażaków OSP. Mszę zapoczątkowano korowodem pocztów sztandarowych pod dowództwem dh Marka Piękosia - Komendanta Gminnego OSP oraz przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Jodłowej. 

Po zakończeniu Mszy Św.  przy budynku remizy OSP w Woli Żyrakowskiej rozpoczęto drugą część uroczystości zbiórką pocztów sztandarowych  OSP i odegraniem Hymnu Państwowego. Dh Przemysław Stachnik - Prezes jednostki OSP Wola Żyrakowska powitał przybyłych gości m.in. dh Władysława Tabasza - przedstawiciela Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Władysława Radzika - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh Adama Strojka - Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, ks. Józefa Jasiurkowskiego - Powiatowego Kapelana Strażaków OSP, dh Marka Piękosia - Komendanta Gminnego OSP, Wojciecha Buszka  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy a także przedstawicieli władz Kazimierza Moskala i Jana Warzechę – Posłów na Sejm RP, Czesława Łączaka Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wiesława Ladę Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzeja Regułę – Starostę Dębickiego, Marka Rączkę – Wójta Gminy Żyraków, Grzegorza Regułę – Zastępcę Wójta Gminy, Marię Bodzioch – Przewodniczącą Rady Gminy w Żyrakowie, radnych gminy oraz licznie przybyłych mieszkańców.

Dh. Zuzanna Bystrek przedstawiła rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żyrakowskiej. Jej początki bowiem sięgają 1925r. kiedy to dzięki aktywnej działalności społeczeństwa, a w szczególności Wojciecha Gila, Piotra Ćwika, Jana Ćwika i Stanisława Zawiślaka powstała tutejsza jednostka OSP. Przez jej szeregi przewinęło się kilka pokoleń mieszkańców z Woli Żyrakowskiej i okolic. Wszystkimi, którzy tworzyli 90 letnią historię tej, straży pożarnej począwszy od druhów założycieli przez wszystkich prezesów, naczelników oraz pozostałych druhów należą się wyrazy szacunku oraz wdzięczności za społeczną pracę, zaangażowanie w rozwój i bezpieczeństwo lokalnego środowiska.

Uroczystość ta stała się również okazją do wręczenia podziękowań i skromnych upominków dla najstarszych druhów, tj. Ewarysta Zauchy, Józefa Grycha, Bolesława Zauchy, Stanisława Bystrka, Tomasza Orłowskiego, Romana Pasińskiego, Stanisława Czaji, którzy kiedyś aktywnie, z wielkim zaangażowaniem wspierali funkcjonowanie jednostki, a także ramię w ramię brali udział w działaniach ratowniczych.

Przy tej okazji równocześnie odznaczono „Za zasługi dla pożarnictwa”:

  • złotym medalem dh Stanisława Smasia i dh Zbigniewa Gila, 
  • srebrnym medalem dh Kazimierza Kołodzieja i dh Jana Pietruszewskiego,
  • brązowym medalem dh Łukasza Smasia, 
  • a także odznaką „Wzorowy strażak” dh Sławomira  Dziadowca.

Po odznaczeniach miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, którzy podkreślali, iż Ochotnicze Straże Pożarne szczególnie wrosły w środowisko wiejskie. Przetrwały najtrudniejsze okresy w dziejach narodu, okupacje niemiecką, okres stalinizmu i inne zakręty historii kultywując tradycje niepodległościowe walcząc o wolność i historyczną tożsamość narodu. Akcentowali ogromne znaczenie ich misji społecznej, bowiem strażacy zawsze z podniesionym czołem służyli i służą społeczeństwu niosąc bezinteresowną pomoc będącym w potrzebie. 

Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka przypomniał, że oprócz zadań z zakresu prewencji stoi przed strażakami przede wszystkim obowiązek ratowania życia, zdrowia, dobytku i środowiska naturalnego. Aby temu sprostać niezbędna jest wiedza, doświadczenie ale również takie cechy osobowości jak odwaga, męstwo i ofiarność. Strażacy są gotowi poświęcić zdrowie, a nawet życie w walce z żywiołem. Dorobek OSP jest duży nie tylko na niwie przeciwpożarowej. To również kultywowanie tradycji, historii, upowszechnianie wiedzy przeciwpożarowej i zamiłowania do idei OSP wśród młodzieży i dorosłych oraz działalność sportowa i kulturalna. Wszystkim  druhnom i druhom strażakom w dniu ich jubileuszu Wójt Gminy życzył, aby w trosce o życie bliźniego, ludzkie mienie i środowisko walcząc z kataklizmem, żywiołem i zagrożeniem służyli zawsze Bogu na chwałę, ludziom na pożytek i nigdy nie padli ofiarą własnej ofiarności a trwając w bezinteresownej służbie był,i cichymi bohaterami naszych czasów. Po części oficjalnej rozpoczęto część artystyczną w wykonaniu zespołu tanecznego „Rubiki” oraz strażaków z jednostki OSP Wola Żyrakowska i Chotowa. Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego.