Wyszukiwarka


Akademia strażaka pomysł na bezpieczeństwo - aktywność bez komputera/telefonu

Projekt pt ” „Akademia strażaka pomysł na bezpieczeństwo - aktywność bez komputera/telefonu”

Współfinansowany w ramach programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2017, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Tak to się zaczęło. A czy się zakończy?

Grupa inicjatywna rodziców ze Straszęcina napisała projekt do programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2017, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - i Lokalnych Partnerów: Jednostki Samorządu Terytorialnego: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2017 roku. Zajęcia w okresie wakacyjnym odbywały się dwa razy w tygodniu natomiast od września raz w tygodniu. Zajęcia były urozmaicone, na każdych robiliśmy coś innego: to zawody na boisku sportowym przy szkole, w parku Jordanowskim, na placu przy remizie, na boisku LKSU nawet jak deszcz padał to my rywalizowaliśmy w świetlicy, warsztaty pierwszej pomocy. Ale dzieciom najbardziej podobały się chwile kiedy odwiedzała nas zaprzyjaźniona akademia. Kiedy zorganizowaliśmy wspólne zawody, następnie wspólną grę wiejską, następnie gra w podchody, która zakończyła się ogniskiem oraz noclegiem w świetlicy. Na zakończenie sezonu zorganizowaliśmy zawody oraz grilla. W miesiącu wrześniu zaczęliśmy zajęcia manualno - ruchowe w świetlicy, również odwiedziliśmy park linowy w hotelu Grand Chotowa, gdzie dzieci pokonywały swoje lęki. Była sprawność fizyczna, zręczność, siła, szybkość, poczucie rytmu. Uczyliśmy dzieci zdrowej i przyjemnej rywalizacji oraz wzmacnia wiary w siebie. Poprzez nasze zajęcia rozwijaliśmy umiejętności interpersonalne dzieci, poprzez zabawę uczyli się współpracy w grupie, przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej czy tak ważnej umiejętności słuchania innych osób. Poza tym interakcje z innymi dziećmi właśnie w postaci zabaw w grupie uczyli się rywalizacji oraz przydatnej umiejętności przegrywania, której tak trudno nauczyć się będąc tylko w domu i grając z na telefonie czy komputerze. Wspólne zabawy rozwijały ich inteligencję emocjonalną, uczyli się empatii oraz tego, że nie każda osoba w tej samej sytuacji zachowuje się tak samo. Pomimo tego, że realizacja projektu zakończyła się w listopadzie my dalej działamy. Efektem działań dnia 9 grudnia 2017 roku wystąpiliśmy dla społeczności lokalnej w przedstawieniu "Jak Wojtek został strażakiem". Poprzez liczne, kreatywne działania powstała w Gminie Żyraków „AKADEMIA MAŁEGO STRAŻAKA”.