Wyszukiwarka


kurier-btn
ckip_facebook_fan_page

Dożynki Gminne 2016 w Woli Wielkiej

W niedzielę 21 sierpnia 2016 r. w Woli Wielkiej odbyły się wyjątkowe uroczystości: Dożynki Gminne oraz 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej. 
Msza św. dziękczynna za plony oraz w intencji druhów OSP Wola Wielka koncelebrowana była pod przewodnictwem Ks. Józefa Jasiurkowskiego – Kapelana Powiatowego OSP RP oraz Ks. Proboszcza Bogusława Czecha. Oprawę muzyczną mszy św. poprowadziła Orkiestra Dęta Gminy Żyraków pod kierunkiem Grzegorza Steca. 
Po mszy świętej rozpoczęła się część rocznicowa 100-lecia OSP w Woli Wielkiej. Na wstępie głos zabrali Przewodnicząca Rady Gminy Maria Bodzioch oraz Wójt Gminy i jednocześnie Prezes Gminnego Zarządu OSP Marek Rączka. Strażacki ceremoniał poprowadził dowódca uroczystości Rafał Wójcik. Przedstawiona została 100-letnia historia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wręczone zostały odznaczenia. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczona została Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wielkiej, Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został Druh Stanisław Szymaszek, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został Druh Krzysztof Rogowski, Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Druhowie: Jan Moskal, Kazimierz Pleban s. Jana, Waldemar Piękoś s. Władysława, Sławomir Durał, Stanisław Konieczny. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Druhowie: Monika Krawiec, Olga Bodzioch-Baran, Władysław Kleszcz. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Druhowie: Justyna Magdoń, Aneta Kuszowska,  Anna Dziedzic, Marcin Kramarczyk, Marcin Pleban, Mirosław Dydo, Krzysztof Szacik, Waldemar Piękoś s. Edwarda, Piotr Kozikowski, Kazimierz Kulas. Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali Druhowie: Dariusz Kędzior, Mirosław Fus, Michał Moskal, Piotr Madura. Odznaką Za Wysługę lat odznaczeni zostali Druhowie: Stanisław Wójcik – 60 lat, Stanisław Bień – 45 lat, Jerzy Leśniowski – 30 lat, Sławomir Bąkowski – 25 lat, Anna Majkowska – 15 lat, Waldemar Piękoś s. Edwarda – 15 lat, Piotr Kozikowski – 15 lat, Łukasz Moskal – 15 lat, Marek Krogulski – 15 lat, Szczepan Depowski – 10 lat, Piotr Majkowski – 10 lat, Tomasz Moskal – 10 lat.
Następnie przyszła kolej na dożynki, które są największym w roku świętem rolników, stanowią ukoronowanie ich całorocznego trudu. Święto, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu zbóż. Chleb z tegorocznych plonów przekazali gospodarzowi dożynek starostowie – Pani Halina Kuszowska oraz Pan Łukasz Skóra.
Pani Halina Kuszowska w obecnej kadencji jest sołtysem wsi Wola Wielka. Od trzydziestu lat prowadzi wspólnie z mężem Stanisławem gospodarstwo rolne, głównie jest to uprawa zbóż na 10 hektarach ziemi. Mają troje dorosłych dzieci: córkę Edytę 28 lat, syna Marcina 27 lat i córkę Anetę w wieku 24 lat.
Pan Łukasz Skóra, mieszka w Górze Motycznej, z żoną Natalią prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha. Zajmują się uprawą ziemniaków i zbóż oraz hodowlą trzody chlewnej. Mają 6 miesięcznego syna Damiana.
Przekazany chleb został podzielony przez gospodarza wśród wszystkich dożynkowych gości. Można było również skosztować chleba upieczonego przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie naszej gminy. Po tej symbolicznej ceremonii głos zabrał ponownie Wójt Marek Rączka oraz zaproszeni goście. 
Jednym z najważniejszych punktów była prezentacja wieńców dożynkowych, która odbywała się przy dźwiękach Kapeli Ludowej Pilźnianie. Wszystkie grupy wieńcowe otrzymały nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy, nagrody zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Spośród zaprezentowanych 13 wieńców, komisja wytypowała 3 wieńce: z Zawierzbia, Zasowa i Żyrakowa, które wezmą udział w Dożynkach Powiatowych, 4 września w Brzostku. 
W części artystycznej niedzielnych uroczystości wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej, przygotowani przez panie Urszulę Bystrek i Annę Czerniak  oraz Zespół taneczny RUBIKI z Centrum Kultury i Promocji, prowadzony przez panią Agatę Lig-Sarama.
Galeria