Wyszukiwarka


kurier-btn
ckip_facebook_fan_page

Dzień Sybiraka w Mokrem

17 września 2017 r. przy Kaplicy Sybiraków w Mokrem odbyły się Uroczystości obchodzone z okazji Dnia Sybiraka, upamiętniające 78 rocznicę agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę. To kultywowana od lat tradycja mająca na celu zachowanie pamięci o trudnym w naszej historii okresie - o Sybirakach z Mokrego, którzy w tragicznych okolicznościach stracili życie. Współorganizatorami tegorocznych Uroczystości byli: Wójt Gminy Żyraków, Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia - Mokre Wczoraj i Dziś”, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Mokrem oraz Sołectwo Mokre.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. odprawionej w intencji Sybiraków i mieszkańców Wsi Mokre koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii Św. Stanisława BM z Zasowa ks. Krzysztofa Pietrasa, pochodzącego z Mokrego ks. Mirosława Żuchowskiego oraz Kapelana Sybiraków z Tarnowa ks. dr Jacka Soprycha, który wygłosił Homilię do zgromadzonych. Oprawę artystyczną Mszy Św. przygotował Kwartet Smyczkowy „Con Amore” z Dębicy w składzie: Dominika Musiał, Karolina Skóra, Aneta Stadnik oraz Sybilla Popiela. 
Wszystkich przybyłych na tegoroczne wyjątkowe Uroczystości powitał Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka oraz Pani Agnieszka Czapiga – Radna Gminy Żyraków, a zarazem Sołtys wsi Mokre. Po powitaniu nastąpił punkt kulminacyjny Uroczystości: wręczenie Medalu Pro Patria przez Wicewojewodę Podkarpackiego Pana  Piotra Pilcha na ręce Prezesa Stowarzyszenia „Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś” – Pani Danuty Czerwiec oraz legitymacji na ręce Pani Agnieszki Czapiga. Medal został przyznany przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka decyzją z dnia 25 sierpnia 2017 roku na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Jak podkreślał Pan Wicewojewoda w swoim przemówieniu -  wyróżnienie Medalem „Pro Patria” otrzymują szczególnie zasłużeni w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.
Następnie odczytany został Apel Pamięci, który poprowadziła prawnuczka Stanisława Wierciocha, żołnierza Armii Krajowej z plutonu Mokre - wywiezionego do łagru w Borowiczach – sierżant Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Dębicy – Pani Aleksandra Lis. Apel Pamięci przygotował Pan Tomasz Czapla – Kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy.
Po Apelu w okolicznościowym przemówieniu Wójt Marek Rączka przytoczył artykuł Pana Tomasza Antoniego Żaka „Polska z Mokrego” poświęconego mieszkańcom Mokrego, którzy zostali podstępnie zdradzeni, aresztowani i wywiezieni w głąb Rosji, którzy oddali życie w obronie imienia Ojczyzny i których doświadczył tragiczny los tułaczki, wygnania, skazanych na więzienie, pracę w katorżniczych warunkach, pomordowanych przez funkcjonariuszy stalinowskiego reżimu. Ponadto głos zabrał Pan Stanisław Kuciemba – były Sołtys Mokrego oraz Pan Ryszard Żądło - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów. 
Po wystąpieniach zaproszonych Gości, Pani Agnieszka Czapiga oraz Pani Danuta Czerwiec zadedykowały otrzymany Medal Pro Partia w hołdzie Sybirakom, ich Rodzinom oraz całej społeczności Mokrego. Następnie wręczyły okolicznościowe Podziękowania wszystkim tym, którzy kształtują naszą współczesną świadomość, naszą obywatelską postawę i patriotyczną dumę, kultywują pamięć o Sybirakach i o tym, jak wielkie znaczenie dla wychowania młodych pokoleń w duchu patriotyzmu mają wspomnienia i przeżycia Sybiraków oraz tym, którzy zaangażowali się w organizację Uroczystości.
Po wręczeniu Podziękowań prowadząca Uroczystości dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem – Pani Bożena Madej zaprosiła wszystkich do wysłuchania montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów z Mokrego.
 Po pełnej wzruszeń prezentacji, po komendzie wyprowadzenia Pocztów Sztandarowych, na koniec Uroczystości poszczególne delegacje zostały poproszone 
o złożenie wiązanek kwiatów pod Kapliczką Sybiraków. Asystę przy Kaplicy pełnił Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Dębicy.
Po złożeniu kwiatów odbyło się spotkanie okolicznościowe w Szkole Podstawowej w  Mokrem. 

 

Galeria zdjęć