Wyszukiwarka


kurier-btn
ckip_facebook_fan_page

Gminne Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem

17 września 1939 r. to data ważna dla wszystkich Polaków, to też jedna z najgorszych dat w “polskim kalendarzu”, jedna z tych, które oznaczają chwile całkowitej utraty nadziei. 17-go września okazało się, że Polska odrodzona na krótko po półtora wieku zaborów, unicestwiona zostaje przez dwa systemy totalitarne, występujące zgodnie przeciw niej - hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję. 
Od strony wschodniej ówczesnej Rzeczypospolitej Związek Radziecki, jako drugi agresor przekroczył granice naszego państwa. Rozpoczął się wówczas tragiczny exodus wywożonych na Syberię Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją Związku Radzieckiego. Na daleką Syberię i do Kazachstanu jechały wagony przepełnione polskimi rodzinami. Tam czekały ich Łagry, przymusowa praca, głód i śmierć. Polaków wywożono dlatego, że byli Polakami. Była to świadoma eksterminacja polskich elit oraz niszczenia bliskich każdemu Polskich wartości.
Syberia  dla Polaków na zawsze pozostanie w pamięci jako jedno z najtragiczniejszych miejsc w naszych dziejach. Stała się symbolem systematycznej zagłady obywateli Rzeczypospolitej, gdzie w bezimiennych mogiłach spoczywają szczątki tych, którzy umarli z głodu i wycieńczenia. Pamięć o nich musimy zachować na zawsze.
W gminie Żyraków zgodnie z wieloletnią już tradycją 17 września odbyły się Gminne Obchody Dnia Sybiraka. Pod kaplicą Sybiraków w Mokrem zorganizowane zostało spotkanie upamiętniające ofiary Sybiru z Mokrego.
Na wstępie wszystkich przybyłych gości powitała Dyrektor Szkoły w Mokrem p. Bożena Madej. Wśród nich znaleźli się m.in.: Burmistrz Starego Sącza p. Jacek Lelek, którego dziadek pochodził z Mokrego i zginął na zesłaniu, współorganizator Dnia Sybiraka Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka, Radni Rady Gminy w Żyrakowie, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Grażyna Pastuła, kierownicy referatów Urzędu Gminy w Żyrakowie, sołtysi z terenu Gminy Żyraków, Rada Sołecka Mokrego, Rada Rodziców PSP w Mokrem oraz nauczyciele i młodzież z naszej szkoły oraz mieszkańcy Mokrego. W uroczystości wziął również udział poczet sztandarowy z ZSP w Zasowie z Dyrektorem p. Bożeną Osochą na czele. 
Uczniowie PSP w Mokre przygotowali montaż słowno - muzyczny nawiązujący do wydarzeń 17 września 1939r. i życia sybiraków oparty na ich pamiętnikach.
W dalszej części uroczystości głos zabrali: Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Burmistrz Starego Sącza p. Jacek Lelek, Radny Powiatu Dębickiego p. Paweł Jarosz, Radna Rady Gminy w Żyrakowie p. Agnieszka Czapiga, a także mieszkańcy Mokrego p. Elżbieta Mika i p. Stanisław Kuciemba, oraz p. Kita Grzegorz. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod pamiątkową tablicą odbyło się spotkanie okolicznościowe w PSP  w Mokrem, gdzie można było obejrzeć również wystawę wypożyczoną z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie zatytułowaną “SYBIRACY ZESŁAŃCY DEPORTOWANI”.
Organizatorami imprezy byli Dyrektor PSP w Mokrem oraz Wójt Gminy Żyraków zaś współorganizatorami: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie „ŁĄCZYMY POKOLENIA MOKRE WCZORAJ i DZIŚ”.

Galeria: