Wyszukiwarka


Gminny Dzień Szkółkarza

W niedzielę 8 czerwca 2014 r. swoje święto obchodzili szkółkarze z terenu gminy Żyraków. Impreza odbyła się w słynącym ze szkółkarstwa Zasowie. Tradycja uprawy drzewek owocowych i ozdobnych sięga tutaj aż 1879 roku, kiedy to Zasów stał się własnością Witolda Łubieńskiego herbu Pomian. To on założył w Zasowie słynną w całej okolicy pierwszą szkółkę drzew owocowych, dając w ten sposób zatrudnienie chłopom. Stał się również promotorem tej działalności wśród sąsiadów. Dostarczając materiałów szkółkarskich, służąc pomocą, rozpowszechnił uprawę wśród miejscowej ludności. W ten sposób uprawa drzew stała się podstawowym źródłem wzrostu zamożności mieszkańców Zasowa. Obecnie Zasów jest jednym z największych skupisk szkółek w Polsce i drugim co do wielkości w województwie podkarpackim. Działa tutaj ok. 100 gospodarstw szkółkarskich zajmujących się produkcją drzewek owocowych, krzewów ozdobnych i uprawą róż. W 2002 roku w Zasowie powstało Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego zrzeszające 44 szkółkarzy. Celem działania Stowarzyszenia jest reprezentowanie potrzeb i praw oraz podejmowanie działań na rzecz podniesienia rentowności ich produkcji. Organizatorami Dnia Szkółkarza byli Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego w Zasowie, Wójt Gminy Żyraków, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Patronat medialny objęli: Obserwator Lokalny oraz telewizja Debica.tv.

Obchody Dnia Szkółkarza rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. w kościele parafialnym w Zasowie koncelebrowanej przez ks. proboszcza Krzysztofa Pietrasa. Następnie wszyscy goście przy dźwiękach kapeli ludowej „Pilźnianie” przeszli na plac przy ZSP w Zasowie, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Na wstępie Sołtys Maria Ryczek oraz Wójt Marek Rączka powitali przybyłych gości oraz w imieniu szkółkarzy wręczyli pamiątkowe statuetki, które stanowiły podziękowanie za owocna współpracę: Andrzejowi Regule – Dyrektorowi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, Ryszardowi Wojciechowskiemu – Kierownikowi Działu Nadzoru Nasiennego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, Michałowi Kluczewskiemu – Kierownikowi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie oraz Piotrowi Giza – Starszemu Specjaliście Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. Statuetki osobiście nie mógł odebrać Tomasz Łubieński – potomek rodu Łubieńskich.

Nie zabrakło również występów artystycznych. Dzieci z ZSP w Zasowie zaprezentowały przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny. Wystąpił również znany i lubiany zespół taneczny RUBIKI z Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
W trakcie imprezy można było odwiedzić stoiska Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo KRUS zorganizował konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w gospodarstwie rolnym, nagrodami były łopaty, sekatory i inny przydatny sprzęt. Na koniec odbyła się zabawa taneczna.


                                                                                                                                                                                                                               
Galeria zdjęć