Wyszukiwarka


kurier-btn
ckip_facebook_fan_page

Granty dla stowarzyszeń - "Działaj Lokalnie"

Trzy stowarzyszenia z terenu Gminy Żyraków otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Wręczenie promes odbyło się podczas uroczystej gali w dniu 10 czerwca 2015 r., zorganizowanej z okazji 15 – lecia w Polsce i 5 – lecia w powiecie dębickim „Działaj Lokalnie”.

Stowarzyszenie „Dębina” otrzymało kwotę 2.070 zł. na realizację projektu "Postaw na zdrowie". W ramach projektu będą podjęte następujące działania: prezentacje na temat zdrowego trybu życia, między innymi nauki udzielania pierwszej pomocy, nauka tańca towarzyskiego oraz zorganizowanie grupy do chodzenia z kijkami Nordic walking. Projekt będzie trwał do końca sierpnia. Od maja trwa projekt Nowoczesny senior. Seniorzy biorący udział w projekcie uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu: nauki obsługi komputera, korzystania ze stron internetowych, portali społecznościowych, konta internetowego, nauki robienia zdjęć- ich obróbki oraz wykorzystania, zajęcia z dietetyki, zajęcia z psychologiem na temat asertywności będąc na emeryturze, gimnastyki, zajęć z zakresu bankowości min. "jak nie nabrać się na wnuka", jak czytać umowy zakupowe itd. Ponadto wezmą udział w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach. Projekt potrwa do końca września.

Stowarzyszenie Mój Straszęcin otrzymało dotację w kwocie 4.780 zł. z przeznaczeniem na projekt pt. "Nasz potencjał - naszym atutem". W ramach tego projektu stowarzyszenie chce poprawić estetykę klombu przed straszęcińskim dworkiem, poprzez uzupełnienie nasadzeń i ich ubogacenie. Planuje również zamontować na tym placu 10 ławek parkowych. Tak przygotowane miejsce ma służyć lokalnej społeczności, która obok atrakcyjnego miejsca wypoczynku, zyska miejsce do organizacji małych imprez o charakterze kulturalnym. Stowarzyszenie Mój Straszęcin planuje trzy takie imprezy plenerowe, na których zaprezentują się miejscowe talenty muzyczne, wokalne, plastyczne, rękodzieła artystycznego. Nieduże koncerty i wystawy przeznaczone będą dla wszystkich chętnych i nadadzą koloru straszęcińskiej codzienności.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wiewiórce będzie realizować Projekt „WIEWIÓRKA WCZORAJ I DZIŚ W ZABAWIE, PRACY I W ŻYCIU CODZIENNYM” z kwotą dofinansowania 2.940 zł. W ramach Projektu zostaną zrealizowane trzy spotkania. Pierwsze, pod tytułem „WIEWIÓRKA W MOJEJ PAMIĘCI, JAK WYGLĄDAŁA NASZA WIEŚ NA POCZĄTKU DWUDZIESTEGO WIEKU”. To spotkanie ma zapoznać mieszkańców z historią i tradycją wsi Wiewiórka. Uczestnikami będą seniorzy oraz młodzi ludzie. Odbędzie się także pokaz przedmiotów gospodarstwa domowego oraz zdjęć z tamtego okresu. Drugim etapem jest przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi oraz poczęstunku dla zaproszonych gości  podczas DNIA ZIEMNIAKA. Trzecim spotkaniem będzie szkolenie rolników na temat odmian i upraw ziemniaków.

Podczas uroczystości pani Stefania Grzyb z Nagoszyna otrzymała WYRÓŻNIENIE w I edycji konkursu Wolontariusz Roku 2014 Powiatu Dębickiego. Organizatorem konkursu była Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego.

Galeria zdjęć