Harmonogram zajęć artystycznych w CKiP

Sezon artystyczny 2018/2019

 • Świetlica Wiejska w Straszęcinie
  poniedziałek - godz. 17:00
 • CKiP w Woli Żyrakowskiejwtorek - godz. 16:45
 • Świetlica Wiejska w Zasowie
  środa - godz. 17:00
 • Świetlica Wiejska w Korzeniowie
  czwartek - godz. 16:45 (1 grupa) - godz. 17:40 (2 grupa)
 • Budynek Wielofunkcyjny w Bobrowej
  piątek - godz. 17:00
 •  Świetlica Wiejska w Straszęcinie
  środa - godz. 15:00 - 17:00
 • Grupa starsza
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  czwartek - godz. 15:40
 • Grupa młodsza
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  czwartek - godz. 17:00
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  wtorek - w godz. 12:00 - 17:00
  czwartek - w godz. 12:00 - 20:00
 • Dom Ludowy w Nagoszynie
  środa - w godz. 14:30 - 20:00
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  wtorek - w godz. 12:00 - 17:00
  czwartek - w godz. 12:00 - 20:00
 • Świetlica Wiejska w Korzeniowie
  środa - w godz. 12:00 - 14:00
 • Dom Ludowy w Nagoszynie
  środa - w godz. 14:30 - 20:00
 • dla dzieci
 • Dom Ludowy w Nagoszynie
  piątek- godz. 14:30 - 15:30
 • dla dorosłych
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  piątek- godz. 19:00 - 20:00
 • Dworek w Żyrakowie
  wtorek - godz. 17:00
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej 
  wtorek - w godz. 17:00 - 20:00
  czwartek - w godz. 17:00 - 20:00
 • Zajęcia plastyczne (grupa młodsza)
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  czwartek - godz. 15:15 - 16:45
 • Kącik kreatywny (GRUPA STARSZA)
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  wtorek - godz. 15:15 - 16:45
 • Świetlica Wiejska w Korzeniowie
   piątek - godz. 16:45
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  piątek - godz. 18:00
 • Świetlica Wiejska w Straszęcinie
  poniedziałek  - godz. 18:00
 • Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej
  Dzień i godziny zajęć zostaną ustalone w późniejszym terminie.
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  wtorek - godz. 18:00
 • Świetlica Wiejska w Zasowie
  środa - godz. 18:30
 • Dom Ludowy w Nagoszynie
  czwartek - godz. 18:30
 • CKiP w Woli Żyrakowskiej
  czwartek - godz. 19:30
 • Budynek Wielofunkcyjny w Bobrowej
  piątek - godz. 18:00
 • Szkoła Podstawowa w Nagoszynie 
  piątek - godz. 12:30

Informacje

Regulamin zajęć artystycznych w Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie:
Regulamin zajęć

Odpłatność należy uiszczać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca (za dany miesiąc), przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Żyrakowie

Numer rachunku 90 9478 0000 0004 1885 2000 0040

Tytułem: opłata za zajęcia (nazwa zajęć), miesiąc za który wnoszona jest oplata oraz imię i nazwisko uczestnika