Przedstawiamy harmomogram kursu komputerowego, realizowanego w ramch projektu"Podkrapacka Cyfrow Wieś".

Harmonogram - pdf

kurs--informatyczny-plakat-info