naglowek-strony
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego obchodzonego 21 lutego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie zapraszają do wzięcia udziału w organizowanym konkursie pod nazwą „I Gminne Dyktando (I nie Tylko Dyktando) – Żyraków 2018”. Konkurs odbędzie się  w dniu 21 lutego 2018 r. w Zespole Szkół w Żyrakowie,  o godz. 9.00. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy, a zwłaszcza do Szkół, Instytucji i Organizacji, Grup Nieformalnych jakie istnieją i działają na obszarze Gminy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Dyktanda 2018
Formularz zgloszeniowy kat I
Formularz zgloszeniowy kat II