Gminny Konkurs Tkacki
„Dziecięce przeplatanki”

Do pobrania:

Regulamin Zgody RODO

REGULAMIN:

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie adres:

Wola Żyrakowska 73 A, 39-204 Żyraków

2. Celem konkursu jest:
 • propagowanie wśród dzieci nowej formy rękodzieła artystycznego,
 • doskonalenie umiejętności tkackich,
 • zachowanie tradycji tkackich,
 • prezentacja twórczości tkackiej wśród dzieci,
3. Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie co najmniej 2 prac tkackich zainspirowanych filmikami instruktażowymi na Facebooku CKiP w Żyrakowie.

Zdjęcie prac tkackich oraz zdjęcie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych ROODO należy przesyłać na adres mailowy CKiP, promocja@ckip-zyrakow.org. do 14 czerwca 2020r.

W treści maila należy wpisać: imię i nazwisko autora pracy, klasę, kategorię, nazwę szkoły i tel. kontaktowy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • kat.I – przedszkolaki i klasy 1-3
 • kat.II - klasy 4-8
4. Postanowienia końcowe:
 • prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora,
 • wyniki Konkursu oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ckip-zyrakow.org,
 • wręczenie laureatom nagród i dyplomów odbędzie się w dogodnym terminie,
 • regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych,
 • przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu rozstrzygnięcia Konkursu.

Już czekamy na Wasze piękne, oryginalne tkaninki.

Poniżej publikujemy cykl warsztatów tkackich dla dzieci:

Lekcja pierwsza

Lekcja druga

Lekcja trzecia

Lekcja czwarta

Lekcja ekologiczna