Wyszukiwarka


O dodawaniu skrzydeł… czyli doceniamy wolontariuszy gminy Żyraków

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Radość, Wójt Gminy Żyraków, chcąc promować organizacje i osoby, które aktywnie, bezinteresownie i skutecznie działają na rzecz innych, zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Zainteresowani będą ubiegać się o tytuł WOLONTARIUSZA GMINY ŻYRAKÓW ROKU 2017. Kandydatów można zgłaszać do 20 listopada 2017r. na formularzu dostępnym poniżej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali - DNIA WOLONTARIUSZA 5. grudnia 2017 roku. Wówczas przedstawione zostaną efekty pracy nagrodzonych.
Konkurs jest adresowany do wolontariuszy działających w:
- organizacjach pozarządowych,
- nieformalnych grupach inicjatywnych np. grupy parafialne, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich,
- szkołach,
- instytucjach kultury, instytucjach pomocy społecznej,
- innych instytucji współpracujących z wolontariuszami na terenie gminy Żyraków.
 Kandydaci muszą być osobami, które mogą pochwalić się udokumentowaną działalnością społeczną w okresie przynajmniej ostatniego pół roku.
 Ocena zgłoszonych Kandydatów przeprowadzana zostanie w oparciu o kryteria m. in.: efekty podejmowanych działań, umiejętność angażowania innych, zasięg realizowanego projektu, czy społeczne znaczenie inicjatywy.
Formularz zgłoszeniowy i Regulamin KONKURSU na stronach ORGANIZATORÓW
Fotografia – Elżbieta Drąg, WOLONTARIUSZ GMINY ŻYRAKÓW ROKU 2016. (foto Jan Kania)
 Pozdrawiają
Organizatorzy
Zarząd Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej
Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Radość
Wójt Gminy Żyraków


PLIKI:
Formularz zgłoszenia Kandydata

Regulamin Konkursu