Wyszukiwarka


Obchodów Święta Niepodległości w Gminie Żyraków

12 listopada 2017 r. w Zasowie odbyły się Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rocznicowe połączone zostały z otwarciem Budynku Wielofunkcyjnego. Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi w asyście małych strażaków: Jakuba Wierciocha oraz Arkadiusza Kuciemby, dokonali: Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy p. Maria Bodzioch, Radny Gminy z Zasowa p. Zbigniew Waśko, Sołtys Zasowa p. Zofia Ryczek oraz p. Dominik Dorociak – właściciel Firmy DOMI BUD z Jaślan – Wykonawca budynku. Następnie ks. Krzystzof Pietras – Proboszcz Parafii w Zasowie oraz ks. Józef Jasiurkowski – Kapelan Jednostek Powiatowych OSP poświęcili krzyż, figurkę św. Floriana oraz budynek. Nożyczki do przecięcia podała Zuzanna Szacik ubrana w strój regionalny.
Przy dźwiękach syreny strażackiej i akompaniamencie Orkiestry Dętej prowadząca p. Anna Glinka zaprosiła wszystkich do środka budynku. Po odśpiewaniu Hymnu Polski, Wójt p. Marek Rączka oficjalnie powitał wszystkich przybyłych na Uroczystości. Korzystając z okazji Sołtys p. Zofia Ryczak wraz z Radnym p. Zbigniewem Waśko złożyli serdeczne Podziękowania Wójtowi p. Markowi Rączce, Zastępcy Wójta p. Grzegorzowi Regule, Radzie Gminy na ręce Przewodniczącej p. Marii Bodzioch oraz Wykonawcy p. Dominikowi Dorociak i p. Józefowi Dorociak – za przeprowadzenie remontu i oddanie do użytku lokalnej społeczności Budynku Wielofunkcyjnego. Zostały również wręczone Podziękowania za pracę na rzecz zasowskiej społeczności. Historię samego budynku przedstawił zgromadzonym Prezes Jednostki OSP z Zasowa – p. Krzysztof Typer. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Wiesław Lada – reprezentujący Starostę Powiatu Dębickiego, p. Danuta Klabacha i p. Paweł Jarosz - Radni Powiatu Dębickiego, a także z okazji otwarcia Biblioteki w Zasowie: Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – p. Barbara Chmura, p. Lucyna Kloczkowska – Kierownik Instruktorów Merytorycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz p. Marzena Kowalska – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, które otrzymały Podziękowania za pomoc merytoryczną i opiekę nad bibliotekami od Dyrektor Gminnej Publicznej Biblioteki w Żyrakowie – p. Grażyny Pastuły.
Następnie Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka w swoim wystąpieniu przybliżył historię walki o niepodległość oraz złożył życzenia satysfakcji z rozwoju naszej Małej Ojczyzny. W ramach części artystycznej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie wraz z Orkiestrą dętą Gminy Żyraków pod batutą dyrygenta p. Grzegorza Steca zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Publiczność otrzymała śpiewniki i bardzo chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. 
W programie artystycznym wystąpiły solistki: Eliza Lis, Faustyna Rysiewicz, Wiktoria Cyganowska. W chórze zaśpiewały: Emilia Golec, Gabriela Borowiec, Nikola Cyganowska, Patrycja Cyganowska, Aleksandra Majka, Sandra Graniczny, Katarzyna Derlęga, Wiktoria Stachnik. Wiersze recytowały: Izabela Kubisztal i Magdalena Piątek. Każda wykonywana pieśń została poprzedzona krótką informacją o historii jej powstania. Uczniowie, którzy dokonywali ich prezentacji to: Zuzanna Szacik i Szymon Kosiński. Opiekę na częścią artystyczną sprawowali: p. Bożena Osocha, p. Krzysztof Rogowski, p. Anna Wałęga – Maniewska.
Organizatorami byli: Wójt Gminy Żyraków, Sołectwo Zasów, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Gminna Publiczna Biblioteka w Żyrakowie, Zespół Szkół w Zasowie, Stowarzyszenie „Zasowianki” oraz Jednostka OSP z Zasowa.