Wyszukiwarka


kurier-btn
ckip_facebook_fan_page

Podsumowanie WOŚP w Gminie Żyraków

Przedstawiamy podsumowanie 24 Finału WOŚP w Gminie Żyraków.

ZSP w Bobrowej 109,88 zł

ZSP w Górze Motycznej 166,84 zł

ZSP w Korzeniowie 444,15 zł

PSP w Mokrem 241,51 zł

ZSP w Nagoszynie 205,50 zł

ZSP w Straszęcinie 395,00 zł ., 10 centów

ZSP w Wiewiórce 84,20 zł

PSP w Woli Wielkiej 156,31 zł

ZSP w Zasowie 287,00 zł

ZSP w Żyrakowie 160,00 zł

PP w Bobrowej 160,67 zł

PP w Nagoszynie 70,00 zł

PP w Straszęcinie 252,50 zł

Pracownicy Urzędu Gminy w Żyrakowie 400,00 zł

Pracownicy GBP w Żyrakowie 80,00 zł

Pracownicy CKiP w Żyrakowie 110,00 zł

OSP w Żyrakowie 220,00 zł

Osoba prywatna 200,00 zł

Razem ze zbiórki: 3 743,56 zł ., 10 centów

Licytacja 1 219,00 zł

Wolontariusze 1 714,39 zł ., 1euro 93 centy

Kwota łączna w Gminie Żyraków: 6 676,95 zł ., 2 euro 3 centy

Galeria: