Wyszukiwarka


kurier-btn

plakat
ckip_facebook_fan_page

POLSKA ŻYJE W NAS

18 listopada 2017 r. został zorganizowany w Szkole Podstawowej w Mokrem uroczysty Koncert Patriotyczny poświęcony 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Koncert był również podsumowaniem i zakończeniem  projektu pod nazwą „ Słoneczna Świetlica w Mokrem”. 
Koncert przebiegał w miłej, patriotycznej atmosferze wspólnego śpiewu, radości, ale i wzruszenia. Na jego repertuar złożyły się pieśni patriotyczne nawiązujące do polskiej walki o wolność i niepodległość ojczyzny, poświęcone pamięci wszystkich Polaków, którzy oddali życie dla Ojczyzny.
W koncercie uczestniczyli Wójt Gminy Żyraków, członkowie Związku Sybiraków w Tarnowie  z prezesem J. Kita oraz kapelanem sybiraków ks. dr Jackiem Soprychem z Tarnowa oraz wieloletnim dziennikarzem  PAP Ryszardem Lisem  dyrektorzy szkół, dyrektor CKiP w Żyrakowie, sołtys Mokrego, przedstawiciele  stowarzyszeń działających na terenie gmin Żyraków: Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych „Łączymy Pokolenia” w Bobrowej, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „ Górzanki” w Górze Motycznej, Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie, Stowarzyszenie "Nasz Korzeniów" w Korzeniowie, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wiewiórce, Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, które było operatorem Projektu, a także Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”, które było współgospodarzem  uroczystości. Wzięli również udział nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy szkoły.
W czasie spotkania radośnie uczciliśmy wolną Polskę. W słowach i nutach pieśni  piosenek zaklęta jest przecież opowieść o Ojczyźnie. Polacy od kiedy historia pamięta śpiewali pieśni – gdy byli szczęśliwi, ale również wtedy, gdy było im źle .
Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Bożena Madej prowadząca uroczystość  złożyła podziękowanie nauczycielom za prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi p. Alicji Derlęga, p. Elżbiecie Markiel, p. Krzysztofowi Rogowskiemu oraz p. Adamowi Wójcikowi oraz nauczycielom: p. Agnieszce Świerk, p. Anecie Maźnickiej za przygotowanie  scenariusza Koncertu Patriotycznego . Oprawę muzyczną i multimedialną  nad koncertem sprawowali p. Adam Wójcik i p. Krzysztof Rogowski.
Uczniowie naszej szkoły z wielkim szacunkiem odnoszą się do tradycji i historii swojej Małej Ojczyzny. W szczególny sposób pielęgnują pamięć  żołnierzy AK z Mokrego wywiezionych na Sybir. Corocznie 17 września nasza szkoła jest współorganizatorem obchodów Dnia Sybiraka pod Kapliczką Sybiraków. Nie zapominamy o naszej narodowej tożsamości, bronimy szańców przeszłości i polskości.
Widzowie tego niezwykłego widowiska podkreślali, że tegoroczna uroczystość miała szczególny, niezwykły i wyjątkowy charakter. Wzruszała, skłaniała do refleksji i zadumy nad istotą współczesnego patriotyzmu. Na ręce pani dyrektor wpłynęły liczne podziękowania i gratulacje. Jednak największą satysfakcję odczuliśmy, gdy publiczność spontanicznie włączała się w śpiewanie pieśni i gorącymi brawami podziękowała wykonawcom oraz organizatorom.  To nie było zaplanowane, ale niezwykle naturalne i wzruszające.. I o to nam właśnie chodziło- poruszyć serca.... Wolność, której na co dzień nie doceniamy, stała się tego wieczoru wartością bezcenną. Międzypokoleniowe spotkanie  połączyło tych „małych i dużych” we wspólnym umiłowaniu Ojczyzny, szacunku do kraju z którego pochodzimy, szacunku dla jego historii i symboli narodowych. 
Dzisiejsza uroczystość została wpisana  na mapę wydarzeń  narodowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Galeria