Wyszukiwarka


Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego

Zapraszamy do udziału w konkursie
„Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”

Starostwo Powiatowe w Dębicy i Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” organizują konkurs „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”. Celem konkursu jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2016r. do listopada 2017r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach: 

1. „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”:
a. uczeń szkoły podstawowej,
b. uczeń gimnazjum,
c. uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,
2. „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”:
a. osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób. 

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. W grudniu odbędzie się „Gala Wolontariatu” na której poznamy laureatów.
Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z Regulaminem konkursu na stronie 
www.powiatdebicki.pl  lub  www.uwierzwsiebie.pl
      
Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie  II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 15.00. Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311. Zapraszamy serdecznie do udziału!


PLIKI:
Informacja Wolontariusz Roku 2017
Regulamin Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego
Formularz Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego